Stryn vidaregåande skule
Hoven

God Sommar!

Med bildet frå Hoven og Vg3 sin avslutningsfest ønskjer vi elevar, foreldre, tilsette og samarbeidspartar gjennom året Ein riktig fin og solrik sommar!