Stryn vidaregåande skule

Gratis påbygg for unge med fagbrev


Endring i opplæringslova gir ungdom med fagbrev utvida rett til eit år påbygg til generell studiekompetanse.
Dette opnar for vidare og høgare utdanning på høgskular og universitet og ei attraktiv yrkeskarriere.

Rett til gratis påbygging til generell studiekompetanse
· Alle elevar som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014, eller seinare, har etter opplæringslova § 3-1 rett til eit år med gratis påbygging til generell studiekompetanse.
· Retten kan takast ut når som helst innan utgangen av det året vedkomande fyller 24 år.

Presentasjon