Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag
Hospitering 2019   1o.klasse i Nordfjord    Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Hospitering 2019 1o.klasse i Nordfjord Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Helse- og oppvekstfag

Du som vel helse- og oppvekstfag, må bry deg om og kunne ta omsyn til andre menneske. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med menneske i alle livssituasjonar.

På utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst tilbyr Stryn vidaregåande skule følgjande programområde:

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidare utdanning, t.d. ved fagskule eller høgskule. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet.

Les meir om Helse- og oppvekstfag og mulegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no :helse- og oppvekstfag.

Kontakt

Marit Løvøy Gascogne
Avdelingsleiar yrkesfag
480 66 029

Relaterte lenker