Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vegen vidare/Høgare utdanning

Høgare utdanning

Vidareutdanningar

Vidareutdanningar for Helse- og sosialsektoren

Bachelorprogram 3-årig sjukepleie

Oppbygging av studiet

Bachelor i sjuepleie er ei treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2008. Fullført studie dannar grunnlag for å søkje autorisasjon som sykepleier. 

Gjennom studiet får studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheiter som danner grunnlag for profesjonsutøving som sjukepleier. Studiet er bygd opp med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. Dei praktiske studia føregår i institusjon og heimebaserte helsetenester i kommunehelsetenesta, medisin og kirurgi i spesialisthelsetenesta og psykisk helsearbeid i både kommune- og spesialisthelsetenesta. Det vert lagt vekt på studentaktive læringsformer i undervisninga gjennom heile studiet.

Les meir om Bachelorprogram 3-årig Sjukepleie

Utdanning på høgare nivå
Videreutdanning i helsefag, operasjonssykepleie NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for helsefag (HF)