Lånekassen logo

Hugs å søke om stipend frå Lånekassen før 15. november!

Alle elevar med ungdomsrett har krav på utstyrsstipend.

For meir informasjon om Lånekassen, og for å kome til søknad: Trykk her

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.  Alle som skal søke stipend må ha fått bekrefta skuleplass.

Fristen gjeld for elevar som ikkje allereie har søkt om stipend.