Stryn vidaregåande skule

Idrett etter modell frå Toppidrettsgymnasa


Stryn vidaregåande skule kan frå hausten av tilby idrettsordning etter modell frå toppidrettsgymnasa.
Det betyr at elevane kan kombinere studiespesialisering med breidde- og toppidrett innan ski, skiskyting, handball og fotball.


Stryn Vidaregåande skule startar til hausten opp med tilbod om idrettssatsing knytt opp mot utdanningsprogrammet Studiespesialiserand.

timeplan

Tilbodet er fyrst og fremst knytt opp mot idrettane fotball, skiskyting og handball. Det er lagt opp til tre økter mellom klokka 0900 og 1525, i tillegg til kroppsøving. Dette betyr at dei som ynskjer det, kan få trene inntil fire dagar i veka i skuletida
Tilbodet på Stryn vidaregåande skule er etter modell frå Toppidrettsgymnasa. I tillegg har skulen allereie har ei spissa toppidrettssatsing i skiskyting.

ski