Stryn vidaregåande skule

Informasjon til elevar og føresette Nytt elektronisk skuleskysskort


Frå hausten 2014 innfører Sogn og Fjordane elektroniske skuleskysskort for alle elevar som har rett på fri skuleskyss.