Informasjon til hybelbuarar


Opplæringsavdelinga og elev- og lærlingombodet har i fellesskap utarbeidd ein brosjyre til hybelbuarane, med ulik informasjon som kan vere nyttig når ein skal etablere seg for første gang.

Klikk på lenkja " Elevinformasjon" og gå til hybel. Der finn du brosjyra samt anna relevant om hybel og hybelinformasjon.