Stryn vidaregåande skule
Russ 2020

Informasjonsskriv til russen 2020

Fylkesdirektøren for opplæring i Vestland og samarbeidsgruppa for russen 2020 i Vestland har etablert eit russeråd for å få til eit tett samarbeide med dei lokale russestyra. Les brevet her.