Foto: Stryn vidaregåande skule

Innovative og spennande forretningsidear!

Elevane som deltek på entreprenørskapsfaget på studiespesialisering er no klare med forretningsplanane som var hovudoppgava til jul.Framover skal elevane utarbeide prototypar av sine produkt før hovudproduksjonen i februar.Kreative og flinke elevar med spennande forretningsidear!