Stryn vidaregåande skule
Lighthouse

Inntak skuleåret 2019-2020

Tidsplan for inntak skuleåret 2019-2020

  4. juli - melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak
 11. juli - svarfrist første inntak
 26. juli - melding om andre inntak
  2. august - svarfrist andre inntak 

 12. august - skulane overtek inntaket
 19. august - skulestart

Inntakstelefon har nummer 57 63 81 00 og er open frå 1200 til 1400