Stryn vidaregåande skule
Vestland

Inntak til skuleåret 2020-21

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli.
  • Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august.
  • Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.

Meir informasjon: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/