Stryn vidaregåande skule

Invitasjon til foreldremøte VG2


Stryn vidaregåande skule har gleda av å invitere foreldra
til VG2 elevane til møte onsdag 3.september kl 18.00.
Møtet vert på Auditoriet på Stryn vidaregåande skule.
Vel møtt!

logo stryn vgs
26.08.2014
Invitasjon til foreldremøte Vg2
Stryn vidaregåande skule har gleda av å invitere deg til foreldremøte onsdag 03.09.14 kl 18.00 på Stryn vidaregåande skule.
Frå Forskrift til Opplæringslova §20-4
«Skulen skal i starten av opplæringsåret på Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra...»
Møtet startar med ein fellesdel og held fram med klassevise samlingar der foreldra møter kontaktlærar og lærarane til eleven.
Fellesdelen har følgjande innhald:
· Velkomen v/ rektor Kirsti Horne
· Generell informasjon v/ Opplæringsleiar, Utviklingsleiar og Administrativ leiar
Klassevise samlingar med kontaktlærar :
· Om klassen
· Om arbeidsmetodane
· Om rutinar ved skulen.
· Om samarbeid mellom skule og heim.
· Val av foreldrekontakt.
Vel møtt!
Med helsing
Kirsti Horne
rektor