TPA elevane lagar Gokart   Foto: Leiv Arne Egset

TPA elevane lagar Gokart Foto: Leiv Arne Egset

Ivrige elevar byggjer eigen Gokart

Elevane på Teknikk og industriell produksjon har spennande prosjekt på gong. Elevane er delte i grupper og med deler frå ein ATV vil kvar elevgruppe byggje sin eigen Gokart.