Karrieredag på Stryn vidaregåande skule


Mangfaldet av private og offentlege bedrifter, opplæringskontor og kommune profilerte seg i dag med presentasjonar og stands på den lokale Karrieredagen.
Målgruppa for Karrieredagen var elevar frå ungdomstrinnet frå Stryn, Olden og Hornindal og elevar frå Stryn vidaregåande skule.

kk
k
kkkk