Stryn vidaregåande skule

Karrieredagen 2015 på Stryn vidaregåande skuleOnsdag 21.januar


På årets karrieredag vil representantar frå lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor og andre relevante aktørar vere attraktive tilbydarar av framtidige læreplassar og kompetansearbeidsplassar.
Målet er å vise elevar frå ungdomstrinnet og vidaregåande skule breidda i yrke og utdanning.