Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Klage på opplæring

Klage på opplæring

Klage på opplæring bør prøve løysast på lågast muleg nivå.

Nokre viktige prinsipp:

Ver sakleg

Legg fram saka på ein sakleg og skikkelig måte. Ta gjerne med korleis ting kan gjerast annaleis.

Lågast muleg nivå

Dersom du ikkje klarer å løyse ei sak som har med opplæringa sjølv kan det tenkast at du kan bruke enten tillitsvalgt i klassen eller faglærar som første instans. Hvis ikkje det hjelper, ta saka opp med kontaktlærar. Gå eventuelt til rådgjevar, avdelingsleiar eller til slutt rektor.

Skriftleg dokumentasjon

Det kan vere lurt å dokumentere høva skriftlig. Skriftleg klage skal sendast til rektor.

Kontakt

Anders Magne Bruvoll
Rektor
995 24 511