Stryn vidaregåande skule

Konferanse på SkeiSamarbeid skule - næringsliv


Sist veke var lærarar frå yrkesfag ved dei vidaregåande skulane, bedriftsrepresentantar,opplæringskontor og representantar frå fagopplæring samla på Skei.
Hovudfokus på konferansen var å vidareutvikle eksisterande samarbeid og bygge nye nettverk innan fag - og yrkesopplæringa.