Stryn vidaregåande skule

Krafttak mot kreft 2014


Årets russ ved Stryn vidaregåande skule tok onsdag denne veka eit kjempekrafttak mot kreft. Dei samla inn totalt kr 154.168,50.
Fantastisk innsats av Rødrussen 2014!
Pengane går til forskning og meir effektiv behandling tilpassa kvar enkelt pasient.