Stryn vidaregåande skule
Foto: Stryn vgs

Foto: Stryn vgs

Kreativ julehygge!

Kjemi2 -elevane har brukt kunnskapane sine i kjemisk analyse til å lage dette flotte kjemiske juletreet med løysingar i ulike fargar.