Stryn vidaregåande skule

Kurs i NDLA for elevar og foreldre


Torsdag 21.august held Leonhard Vårdal kurs i NDLA for VG1 elevane. Foreldrene vert invitert til kl. 17.00, i førekant av foreldreinformasjonen.

Meir informsjon på neste side.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har som mål å tilby kvalitetssikra, fritt tilgjengelege, nettbaserte læremidldel i alle fag i videregåande skule.

ndla

Plan for 21.august

Lenkje til NDLA


ndla 13