Elev frå byggfag som snekkerer

Foto: Stryn vgs

Læreplassar til alle

Avgangselevane på Vg2 yrkesfag våren 2016 som ønskte å vere lærlingar har no fått læreplassar. Dette speglar god balanse mellom elevane sine ønskjer, relevant og god opplæring i skule og godt samspel med næringslivet.