Stryn vidaregåande skule

Lærerik ekskursjon til Oslo


Forrige veke var elevane på Nordfjordfag i biologi på felles ekskursjon til Oslo.
Føremålet med besøket er å gi elevane ei innføring i sentrale tema i biologifaget, å presentere dei for forskningsinstitusjonar og inspirere dei til vidare utdanning innan fagfelta helse og biologi.