Foto: Stryn vgs

Foto: Stryn vgs

Lærerik fagdag på Helse- og oppvekst

Lærar innan Helse- og oppvekst i fylket var samla til nettverkssamling i Stryn sist veke. På agendaen sto Velferdsteknologi, kvalitet og relevans i den 4-årige utdanninga fram til fagbrev, erfaringsdeling og framtidsretta diskusjonar.