Stryn vidaregåande skule

Lærerik trafikktryggingsdag på Stryn vidaregåande skule i dag


Miljøkoordinatoren vår, Therese Dispen hadde regien på dagen der både elevar og tilsette fekk lærerike innslag og opplevingar.
Opplegget var i samarbeid Politiet, Ambulansen, Stryn Brannvesen, Statens vegvesen, Trafikktryggingsgruppa og Helse- og oppvekstfag ved Stryn vidaregåande skule.

tt
t
t
t