Stryn vidaregåande skule

Lærerike og kreative hospiteringsdagar på Stryn vidaregåande skule


Dei to siste dagane har elevar frå 10.klasse i Nordfjord vore på hospiteringdagar på Stryn vidaregåande skule.
Det var høg aktivitet rundt om på dei ulike utdanningsprogramma med spennande teoretiske og praktiske oppgåver.

Sjå bilder frå hospiteringsdagane på neste side.

ut

Stillasbygging på Bygg- og anlegg

ut

Helse- og oppvekst

ut

Mat og helse på Helse- og oppvekst

mut

Fredrik på Vg2 Transport og logistikk er truckinstruktør for 10.klasse elevane

ut

Lærar Einar Myklebust førebur elevane på truckkøyring

u

Kreative øvingar på Service og samferdsel

ut

Bygging av vedbod på Bygg- og anlegg