Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Landslinje skiskyting
Johannes Thingnes Bøe og Kong Harald. Foto NRK

Johannes Thingnes Bøe og Kong Harald. Foto NRK

Landslinje skiskyting ved Stryn vidaregåande skule

Frå skuleåret 2017-18 vart det oppretta landslinje i skiskyting ved Stryn vidaregåande skule. Tilbodet vart knytt til Vg1 Studiespesialisering, men frå skuleåret 208-19 er tilbodet også knytt opp mot Vg1 Bygg- og anlegg.Totalt er det 10 elevplassar fordlt på di to utdanningsprogramma.. Landslinje betyr at søkjarar frå heile landet konkurrerer på lik linje om plassane, det vil seie at søkjarar frå Sogn og Fjordane ikkje vert tekne inn før søkjarar frå andre fylke.
 

Sjur Ole Svarstad vert ny faglærar / trenar på Landslinja i skiskting frå august 2018.

Sjur Ole Svarstad gir seg som trener for langrennsjentene og takkar for seg etter sju år i Skiforbundet.

Sjur Ole Svarstad   Foto Erik Borg.jpg

Sjur Ole Svarstad   Foro: Erik Borg

Dersom du ønskjer å søkje dette landslinjetilbodet finn du det under Vg1 studiespesialisering eller Vg1 Bygg- og anlegg på vigo.no.

Hugs at du også må søke i Vigo til eigen fylkeskommune.

 
Søknadsskjemaet ligg i Wordformat på hovudsida til Stryn vidaregåande skule -snarvegar Søkje skuleplass. 

 

Kontakt

Sjur Ole Svarstad
Trenar skiskyting
 
Sjur ole svarstad 2.png
 
 
Hans Martin Gjedrem
faglærar skiskyting
918 59 101
 
Hans Martin Gjedrem.jpg 
 
 
Anders Vonheim
faglærar skiskyting
464 51 551
 
Anders Vonheim .jpg

Relaterte lenker