Stryn vidaregåande skule

Matematikk og naturvitskap

Stryn vidaregåande skule gjennomfører Gründercamp for elevar og studentar i Stryn 28. februar og 1. mars 2013.

Dette er eit samarbeid mellom NHO /UE Sogn og Fjordane, Stryn vidaregåande skule, lokalt næringsliv i Stryn og Hornindal, Ungdomsskulane i Stryn og Hornindal, Renate-senteret (Udir) (studentar frå NTNU og HiST).

realfagMålet med prosjektet:

Fleire elevar vel realfag
Fleire realistar i framtida
Skape interesse for realfag i skulen
Ha fokus på at kunnskap kan nyttast og at elevane opplever at realfag faktisk vert brukt i arbeidslivet.
Betre kjennskap til utdanningsvegar innan realfag
Elevane ser heilskapen mellom opplæring og eit framtidig yrke
Rekruttering av arbeidskraft til lokale verksender

realfag