Simona Foto: Nordfjord Opplæringskontor

Simona Foto: Nordfjord Opplæringskontor

Meget godt bestått fagbrev i Reiselivsfaget!

Vi gratulerer Simona Cmielova og Hotel Alexandra!