Stryn vidaregåande skule

Næringsreise Bygg- og anleggsteknikk


Torsdag 25.september var Stryn vidaregåande skule ein av arenaene for rundt 35 rådgivarar, lærarar og leiarar. Tema for dagens næringsreise var å vise breidda og mulegheitene for utdanning og jobb
innan Bygg- og anleggsbransjen.

Torsdag 25. september: Bygg- og anleggsfag
09:00 Avreise frå Alexandra Hotell
09:15 Stryn vgs. Omvising og informasjon om studietilbod innanfor bygg- og anleggsfag

byggopp bygg opp
byggopp

10:15 Buss til Hool Panorama, Stryn Eigedom as. Omvising i leilegheitprosjekt
11:45 Lunsj
12:45 Omvising på Stryn Omsorgssenter, HS Bygg AS
13:30 Byggopp informerer om moglegheiter for etter- og vidareutdanning innanfor bygg- og anleggsfag

byggopp

14:15 HS Bygg AS. Presentasjon av lærling og byggeleiarar i bedrifta
15.00 Vel heim!