Stryn vidaregåande skule

Nasjonalt fokus på Stryn vidaregåande skule


Stryn vidaregåande skule var arena då Filmmakeriet AS skulle lage informasjonsfilm om Drømmeskulen. Indformasjonsfilmen sette fokus på gode klasse- og læringsmiljø, og skal nyttast nasjonalt av organisasjonen Vakse for barn. Ressursgruppa for Drømmeskulen, elevmentorane, elevar og tilsette var filmstjerner for ein dag under opptaket 17.mars.

film

film