Stryn vidaregåande skule

Nordfjordfag Prosjekt til fordjuping på TIP 15. og 21.januar


Eit av dei viktigaste momenta for Nordfjordfag TIP er at elevane blir kjent med dei forskjellige utdanningsvala som finst i dei tre vidaregåande skulane i Eid, Måløy og Stryn på VG2 nivå.
Elevane får og informasjon om kva slags kompetanse og teknologi som er viktig og som trengs i næringslivet i Nordfjord.