Vg1 Bygg- og anlegg   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Vg1 Bygg- og anlegg Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Nye læreplanar på Vg1 yrkesfag

I dei nye læreplanene vert det lagt vekt på at faga skal vere framtidsretta og relevante for elevar og lærlingar. Det elevane lærer skal vere relevant for  arbeidslivet. Les meir her.