Hopp til hovedinnhold

Markering av verdsdagen for psykisk helse

Jon i kantina serverer elevar betasuppe og brød. Foto: Stryn vgs

Tema for markeringa i år var Vi treng å høyre til. #lagplass

Sosial støtte kan redde liv, særleg i urolege tider. Vi har alle eit ansvar for å lage plass til fleire.

Her med oss har vi i dag laga plass med:

  • temasamling med psykisk helsearbeider og ruskoordinator
  • gratis felleslunsj for alle elevar og tilsette
  • quiz
  • stand i kantina