Stryn vidaregåande skule/Om oss/Om skulen

Stryn vidaregåande skule

Stryn vidaregåande skule har i dag i underkant av 300 elevplassar og rundt 60 tilsette.

Utdanningsprogram 2020-21 

Bygg- og anleggsteknikk

 • Vg1 Bygg og anlegg
 • Vg2 Byggteknikk

Helse- og oppvekstfag

 • Vg1 Helse- og oppvekst
 • Vg2 Helsearbeidarfaget

Sal, service og reiseliv

 • Vg1 Sal, service og reiseliv
 • Vg2 Transport og logistikk
 • Vg2 Sal, service og sikkerheit
 • Vg2 Reiseliv – Nytt fylkesdekkjande programområde

Teknologi og industrifag

 • Vg1 Teknologi og industrifag

Studiespesialisering og studiespesialisering med landslinje i skiskyting, handball, fotball

 • Vg1 Studiespesialiserande
 • Vg2 / Vg3 Realfag
 • Vg2 / Vg3 Samfunnsfag, økonomi og språk

 

 

Visjon

For deg som vil litt meir!

Skulen sin verdifulle ståstad:
S: Samarbeid og samhandling
T: Toleranse, tryggleik og tillit
R: Respekt og medansvar
Y: Yrke og utdanning
N: Nytenkande og innovativ