korona

Oppdatert informasjon om koronapandemien

Dei vidaregåande skulane er frå 20. januar på gult nivå. Elevane får informasjon frå sin skule om dette.Vestland fylkeskommune vurderer situasjonen og oppdaterer informasjonen om koronaviruset fortløpande.

Oppdatert informasjon.