Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)
Karrieredag 2017  Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Karrieredag 2017 Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Rettleiingstenesta og oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for at ungdom skal få tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesrettleiing. OT er ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

Oppfølgingstenesta (OT)

For å har rett til våre tenester, må du ha rett til vidaregåande opplæring og vere mellom 16 og 21 år. I tillegg må eit av desse punkta passe for deg inneverande skuleår:

  • Du har takka nei til offentleg skuletilbod
  • Du tar ut eit venteår eller eit friår
  • Du har ikkje søkt om skuleplass eller i eit læreforhold

Dersom du er i ein slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Kontaktinformasjon og meir om rettleiingstenesta.

Avklaringssamtale

Elevar som sender tilvisingsskjema må og fylle ut og sende inn samtykkeskjema.

Samtykkeskjema

 

Besøksadresser

Bergen: Sandslihaugen 30
Leikanger: Askedalen 2 og 4
Førde: Storehagen 1b

Opningstid

08.00 - 15.00

Postadresse

 

Vestland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Ring 05557

Send e-post

 

Rettleiingstenesta

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Kontaktinformasjon

Rettleiingstenesta Vestland nord

Sentralbord: 57 63 70 82
E-post: rettleiingstenesta.vestland.nord@vlfk.no


Besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid og
Firdavegen 6, Concordbygget, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

 

Rettleiingstenesta indre Vestland

Sentralbord: 57 63 82 05
E-post: rettleiingstenesta.indre.vestland@vlfk.no


Besøksadresse: Sogndal vgs., Lunnamyri 2, 6856 Sogndal,
Voss gymnas, Gymnasvegen 5, 5700 Voss og
Årdal vgs., Farnesvegen 5, 6884 Årdal
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

 

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

 

Kontakt