Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk/Opplæring fram til fagbrev

Opplæring i bedrift

Allereie på Vg1 Bygg- og anlegg får du erfaring med dei ulike yrka gjennom opplæring i skule og arbeidspraksis i bedrift. På Vg2 fordjupar du deg i ønska lærefag og på Vg3 spesialiserer du deg gjennom opplæring i bedrift fram mot fagbrevet.

Bygg- og anleggsteknikk.jpg