Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Opplæring fram til fagbrev

Opplæring i bedrift

Allereie på Vg1 Helse- og oppvekst får du erfaring med dei ulike yrka gjennom arbeidspraksis i bedrift. På Vg2 fordjupar du deg i ønska lærefag og på Vg3 spesialiserer du deg gjennom opplæring i bedrift fram mot fagbrevet.

Utdanning Helse- og oppvekstfag.jpg