Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod
Bilete syner to elevar ved Teknikk og industriell produksjon som repararerer ein bil

Teknikk og industriell produksjon

Er du interessert i maskiner og køyretøy og ønskjer å jobbe med teknikk og mekanikk?

Tre elevar på byggfag i arbeid

Bygg- og anleggsteknikk

Ønskjer du å sette synlege spor etter deg gjennom flotte bygg, vegar og uteområde?

To elevar frå helse- og oppvekstfag tek blodprøve

Helse- og oppvekstfag

Ønskjer du å arbeide med menneske i ulike aldersgrupper eller menneske i ulike livssituasjonar?

Fire elevar frå service og samferdsel i studieprosjekt

Service og samferdsel

Ønskjer du å arbeide innan servicenæringa? Som vektar, salsarbeidar eller sjåfør?

To elevar som gjer kjemiforsøk

Studiespesialisering

Legg grunnlag for vidare og høgare utdanning.

Johannes Thingnes Bø  Foto: Sunnmørsposten

Landslinje i skiskyting

Del av studiespesialisering

Elmontør1024x768

Vaksenopplæring

Er du over opplæringspliktig alder og treng vidaregåande opplæring?