Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod
TPA elevane lagar Gokart   Foto: Leiv Arne Egset

Teknologi og industrifag

Er du interessert i maskiner og køyretøy og ønskjer å jobbe med teknikk og mekanikk?

Vg1 Bygg- og anlegg   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Bygg- og anleggsteknikk

Ønskjer du å sette synlege spor etter deg gjennom flotte bygg, vegar og uteområde?

Foto: Måløy vidaregåande skule

Helse- og oppvekstfag

Ønskjer du å arbeide med menneske i ulike aldersgrupper eller menneske i ulike livssituasjonar?

Service og samferdsel  Foto: Therese Dispen

Sal, service og reiseliv

Ønskjer du å arbeide med sal og reiseliv? Dersom du vel Sal, service og reiseliv kan du være sikker på ei trygg og allsidig utdanning som opnar for ei rekke spennande karrieremulegheiter.

To elevar som gjer kjemiforsøk

Studiespesialisering

Legg grunnlag for vidare og høgare utdanning.

Gunn Kristi Tvinnereim   Foto: Nordfjord Team

Landslinje i skiskyting

Del av studiespesialisering

Elmontør1024x768

Vaksenopplæring

Er du over opplæringspliktig alder og treng vidaregåande opplæring?