Stryn vidaregåande skule

Opplæringstilbodet for skuleåret 2014–2015


Hovudutvalet for opplæring har vedteke kva opplæringstilbod som skal lysast ut for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane neste skuleår.
Søknadsfristen for ordinær søknad til opplæring i skule og bedrift er 1. mars. Søknadar om spesialundervisning har frist 1. februar.