Stryn vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon
Elevar ute på Kåre Rosethsplass

Foto: Stryn vidaregåande skule

Organisasjonen

Stryn vidaregåande skule

Stryn vidaregåande skule ligg midt i sentrum i tettstaden Stryn innerst i Nordfjord. Skulen har om lag 300 elevar og 63 tilsette.

Stryn vidaregåande skule er ein kombinert skule med utdanningar innan Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Sal, service og reiseliv, Studiespesialisering,  Studiespesialisering med idrett og Teknologi og industrifag. Skulen er moderne og framtidsretta med velutstyrte undervisningslokale

Stryn vidaregåande skule har lange tradisjonar knytt til samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Det er derfor svært naturleg å nytte ulike arenaer i opplæringa til elevane for å knytte saman teori og praksis.  På denne måten imøtekjem skulen næringslivet sitt behov lærlingar og faglært arbeidskraft.