Tre elevar på byggfag i arbeid

Foto: Reed Foto AS

Overgang frå Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2

Frå skuleåret 2018-19 kan Fylkeskommunen ta i bruk den nye ordninga der elevar frå Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Les meir om den nye ordninga.