Stryn vidaregåande skule

"På veg inn i framtida" Informasjon om yrke og utdanning


Fagdag Service og samferdsle 15.januar
Frukostmøte 16.januar kl. 08 - 09
Utdanningssider i Fjordingen januar 2014
Karrieredag på Stryn vidaregåande skule 23.januar
Foreldreinformasjon til elevar i 10.klasse 23.januar
Foreldremøte på ungdomsskulane i Stryn og Hornindal