Prezi på timeplanen


I går hadde elevane på VG1 Service og samferdsel og VG2 Sal, Service og sikkerheit kurs i bruk av Prezi.
Prezi er eit unikt presentasjonsverktøy der innhaldet lett kan gjerast engasjerande og interaktivt.

Prezi
Prezi er eit presentasjonsverktøy som lignar på PowerPoint. Den største forskjella er at i Prezi er innhaldet meir engasjerende og interaktivt. Prezi eignar seg godt til å formidle idear og tankar. Sjå for deg eit stort oversiktskart. Med Prezi har du mulegheita til å zoome inn og ut frå dette kartet til mindre og større kartutsnitt.

Prezi

prezi
VISSTE DU AT…

… Prezi lat deg lage interaktive presentasjonar.
… Det er enkelt å legge inn video i dokumentet.
Det er muleg å importere tidligare PowerPoint-dokument og anna arbeid inn i Prezi slik du
slepp å lage ein heilt ny presentasjon.
… Du kan dele presentasjonane med andre via internett.