Privatisteksamen hausten 2014Frist for oppmelding 15.september


Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar.
Meir informsjon på neste side

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
OPPLÆRINGSAVDELINGA
PRIVATISTEKSAMEN HAUSTEN2014
Oppmelding til privatisteksamen hausten 2014 skal gjerast på privatistweb.no
For meir informasjon: gå inn på www.privatistweb.no.
Oppmeldingsfrist: 15. september 2014
Det må nyttast nettbank/kort, Visa/Mastercard, ved betaling.
Postadresse: Opplæringsavdelinga, postboks 524, 6803 FØRDE
Besøksadresse: Storehagen 1, Førde
Telefon: 41530990