To elevar som jobber saman

To elevar som jobber saman

Privatisteksamen på Eid vidaregåande skule

På eksamensdagen møter du kl 9.00 i Foajeen viss ikkje anna er avtalt. Der blir du henta av eksaminator.

All informasjon om privatisteksamen finn på på privatistweb.no og under fana Elev og føresett - Eksamen på vår heimeside. Ta gjerne kontakt med Eid vgs. viss det er noko du lurer på. Lykke til med eksamen!