Stryn vidaregåande skule

Privatisteksamen vår 2016 Frist for oppmelding 1.februar


Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar.

Meir informsjon på neste side

PRIVATISTEKSAMEN VÅR 2016

Oppmelding til privatisteksamen vår 2016 skal gjerast på privatistweb.no

For meir informasjon: gå inn på www.privatistweb.no.

Oppmeldingsfrist: 1.februar 2016

Det må nyttast nettbank/kort, Visa/Mastercard, ved betaling.


Postadresse: Opplæringsavdelinga, postboks 524, 6803 FØRDE

Besøksadresse: Storehagen 1, Førde

E-postadresse: eksamenskontoret@sfj.no

Telefon: 41530990