Kåre Roseths plass   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Kåre Roseths plass Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Psykologteam for vidaregåande opplæring

Fylkestinget har vedtatt at Vestland fylkeskommune skal ha eit psykologteam for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring. Ordninga med miljøkoordinatorar på skulane blir også vidareført.