Stryn vidaregåande skule

Reglement Stryn vidaregåande skuleOrdensreglement for elevar ved Stryn vidaregåande skule iverksett 01.08.09:
Ordensreglement for Stryn vidaregåande skule


Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane
Fråværsreglement